11.01.2022 20:26

ČLENSTVÍ V ROCE 2022

Vážení rodiče

Dovoluji si vás informovat o nutnosti uhrazení členského a oddílového poplatku pro rok 2022. 

Roční poplatek sestává z části oddílové a části členské. Členský poplatek zahrnuje platnost členství v Sokole a pojištění na vyhlášených akcích této organizace obecně v kalendářním roce. 

Oddílový poplatek je zlomek na krytí nemalých provozních nákladů tělocvičny (elektřina, voda, plyn, úklid, vybavení, opravy, předepsané revize, atd.) 

Na základě oznámení výboru T.J. Sokol Brno-Komín je výše příspěvku je příspěvek stanovený následovně.

Členský poplatek pro studenty narozené do roku 2003 včetně = 500Kč

Členský poplatek pro žáky narozené po roce  2003 = 200Kč  

Oddílový poplatek pro žáky a studenty = 500Kč

Dohromady pro studenty narozené do roku 2003 včetně = 1000 Kč na rok

Dohromady pro žáky narozené po roce 2003 = 700Kč na rok


 

Při neuhrazení nejpozději do pondělí 31.1.2022. členství propadá. Pro nečleny stojí každá započatá hodina cvičení v oddíle 100Kč!

Úhradu lze provést po dohodě přímo u paní pokladní (tel.607242482), Platební doklad ihned,

nebo bezhotovostním převodem na účet  670100-2204871763/6210

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno člena , (neuvádět jméno rodiče) a zkratku oddílu VŠŽ1.

Kdo potřebuje platební doklad, tak to prosím poznamenejte před jméno člena slovem "DOKLAD".

—————

Zpět