17.05.2021 21:15

Co se budeme učit na vodě bezpečně a správně

POUČENÝ ZAČÁTEČNÍK   Znalost základního pohybu v klidné vodě a principu práce s pádlem,chybí však úplné osvojení. Základ pro další praktický trénink.pod stálým dohledem.
ZAČÁTEČNÍK VE VÝUCE   Jen částečně zvládnutý základ. Samostatně pro klidnou vodu ZW ABC. Do mírně proudící vody max ZW s neustálým dohledem a kontrolou.
MÍRNĚ POKROČILÝ ZAČÁTEČNÍK   Velmi dobrý výsledek. Schopen samostaného splutí do ZW C. Schopen jízdy ve skupině doprovodem zkušeného vodáka do WW I.
ŠTŘEDNĚ POKROČILÝ ZAČÁTEČNÍK   Dobrý základ pro další trénink s náročnějšími prvky. Splutí maximálně WW I+, se zkušeným doprovodem.
ZVLÁDNUTÝ ZÁKLAD   Výborné předpoklady pro pokročilý trénink. Samostatně WW I +. Obtížnost WW II se zkušenou skupinou.
POKROČILÝ ZÁKLAD   Ovládá plavidla C1, K1, Zvládne samostatně WW II

 

CO SE HODNOTÍ U KATEGORIE ZAČÁTEČNÍKŮ

NÁSTUP, VÝSTUP, POSED Správné nastupování a vystupování. Zvládnutí stability. Kotvení při mírně proudící vodě.  Pevný a přiměřený posed.
DRŽENÍ Držení pádla.Osvojení správného držení pádla i těla při různých záběrech
ZÁBĚR Základní záběr vpřed na obě strany. Správné nasazení a vedení listu, poctivý záběr - nevozit se na úkor spolujezdce. Synchronizace záběru
REVERZ Zpětný záběr (reverz). Správné nasazení a načasování - nepřetáčet loď.
MALÉ PŘITAŽENÍ Malé přitažení - široký oblouk. Správné nasazení a načasování - nepřetáčet loď.
VELKÉ PŘITAŽENÍ Velké přitažení - náročnější oblouk. Dynamické nasazení - správné načasování.
VEDENÍ LODĚ Rovná jízda na čas, jízda v proudu, vyhýbání překážkám, správný nájezd do "jazyku"
POZORNOST Pozornost věnovaná výkladu, ukazuje schopnost soustředění a následně sledovat proud a situaci na vodě.
BEZPEČNOST Bezpečnost chování. Chování v lodi i k ostatním, spolupráce. Vzájemná pomoc při vytahování a uklízení lodí. Sebezáchrana.
ZAKOTVENÍ Zakotvení u břehu v mírném proudu - najetí do tišiny. Schopnost odhadu pohybu lodi a snesení proudu.
 

Co se navíc hodnotí u pokročilého

PŘEDNÍ OBLOUK obloukovýzáběr od přídě v náklonu
ZADNÍ OBLOUK obloukovýzáběr od zádě v náklonu
PŘÍČNÝ POHYB Příčné přitažení s náklonem
CROS Nájezdy a výjezdy, traverz
ZÁVĚS Závěs v protiproudu
SPECIELNÍ ZÁBĚRY Záběr „C“; záběr „J“ osmičkové záběry
PROTISMĚR Přímá jízda v protiproudu

 

HUSTEJ VODÁK

ZNALOST VODY   Čtení divoké vody
JUMP   Akcelerační náskok do proudnice
ESKYMÁK   Eskymácký obrat
OBRAT   Obraty v protiproudu
VÁLEC 1   Přejezd válce
VÁLEC 2   Průjezd válce
  Klasifikace obtížnosti vodních toků
ZW A stojatá nebo slabě proudící voda, max rychlost 4 km/h
ZW B mírně proudící voda, rychlost chůze (okolo 5 km/h)
ZW C tekoucí voda, rychlost přesahuje 6 km/h, proud je souvislý, netvoří vlny, ale za překážkami se mohou tvořit zpětné proudy
W I lehké peřeje nebo meandry
WW II mírně těžké peřeje, praktická hranice sjízdnosti pro otevřenou loď
WW III těžké peřeje s vysokými nepravidelnými vlnami, obtížná rozhraní, malé válce, nelze vždy snadno určit optimální trasu
WW IV velmi těžké peřeje, vlny s hřebeny (zabaláky), válce, víry a velké karfioly, obtížná samozáchrana, trať by měla být známa předem
WW V extrémně těžké peřeje, zabaláky, těžké válce, spodní proudy, skoky, omezené možnosti samozáchrany, nutná prohlídka a detailní znalost průjezdu tratí
WW VI hranice sjízdnosti, nejtěžší podoba všech možných překážek

 

 

 

—————

Zpět