23.04.2021 17:57

~~~ I NA VODĚ BEZPEČNĚ A SPRÁVNĚ ~~~

V rámci činnosti Sportovní všestrannost“ je v celoročním programu zařazeno i vodáctví a kanoistika. Minulý rok už v době první pandemické vlny se trénování konalo. Plánuji, že pravidelné akce budou jako vždy probíhat zhruba od poloviny května do konce školního roku. VE STŘEDU ve skupinách v časech mezi 15 – 18 hod

Na ně pak mohou Koncem června a o prázdninách navazovat vícedenní akce na dalších řekách, podle stupně obtížnosti.

Termíny konání případných dalších řek dodám co nejdříve, jakmile vytipuji řeky, dohodnu přepravu lodí a zjistím další zájem z vaší strany.

Zatím nikdo neví, zda se bude vyžadovat nějaké potvrzení o bezinfekčnosti.  Bez ohledu na to jaká omezení, by mohla vymyslet naše vláda. Domnívám se, že by bylo moudré, aby oddíl měl připravené varianty jak dál.

Počítejme s tím,  že stejně jako minulý rok by mohlo být omezení v používání šaten loděnici.Bylo by nejlepší, aby děti přišly už ve vodáckém. U koho to není možné, tak nevadí, může se převléci normálně na verandě loděnice. Je pravděpodobné, že hoši budou po výcviku mokří, tak suché věci na převlečení, by si vzali do ruksaku na záda. Zavazadlo si mohou nechat v loděnici na verandě. Převléci se po skončení mohou rovněž ve venkovním prostoru u loděnice. Cenné věci sebou nebrat.

 

—————

Zpět