16.06.2017 16:40

INFORMACE PRO ČLENY A RODIČE O ČLENSTVÍ

UPOZORNĚNÍ Členství člena zavazuje, respektovat stanovy.

Oddíl Sportovní všestrannosti je zájmově zaměřený oddíl a ne prodloužená školní družina či hlídání dětí.

  • Chlapci s nezájmem o program či hrubou nekázní, mohou být (bez nároku na vrácení poplatku) podle stanov Sokola z dalších tréningů vyloučeni
  • To však  nemusí znamenat nic vyloženě negativního. Pouze se projevilo, že způsob a zaměření činnosti tohoto oddílu, pro ně není vhodná volba.
 
 

—————

Zpět