10.02.2018 00:00

PŘÍSPĚVKY

 

Spolupráce s organizacemi, které mají ve svém programu „Sport pro všechny“, motivuje slušné lidi k vytvoření přijatelných podmínek, na základě nezištné činnosti trenéra či lektora. 

PRŮMĚRNÁ CENA  za cvičení ve Sportovní všestrannosti je v porovnání s kroužky pro děti směšně nízká.Tvoří ji DVĚ SLOŽKY : 

1.Členský poplatek.Žákovská zlevněná členská známka (vydáva Česká obec sokolská)na kalendářní rok. Její výši určuje brněnská, sokolsá župa. 

2.Oddílový poplatek. To je režie budovy a vybavení (světlo,teplo, nářadí, opravy, voda, úklid,...). podle frekvence 1hodina týdně /pro žáky50% sleva. Její výše je daná rozdílem mezi režijními náklady a výnosy z příspěvků, za pronájmy spolu s případnými dotacemi. 

Vybraná částka od členů však provozní náklady zdaleka nepokryje. (Vybrané finance nejsou výplata pro trenéra.) Trenér oddílu "Sportovní všestrannost žáci" řadu let  pracuje bezúplatně a ve svém volném čase. Vyžaduje však kromě  fyzických předpokladů chuť do sportování a přiměřenou kázeň.

Platbu lze po dohodě provést v hotovosti u paní pokladní a nebo bezhotovostním převodem, na  účet číslo  670100-2204871763/6210

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno člena a ne jmeno rodiče!

 

 

 

 

—————

Zpět