04.02.2019 23:11

Vodácký výcvik 2020

  • V rámci programu  sportovní všestrannosti probíhá pod vedením oprávněného cvičitele od začátku května do konce června vodácký výcvik.
  • Protože nemáme vlastní loděnici a vybavení, včetně možnosti převozu lodí, tak to řešíme formou pronájmu.
  • Výcvik obsahuje teorii i praxi od správného výběru plavidla a pádla přes základní řídící prvky až po ovládání plavidla v proudící vodě.
  • Teoretické i praktické bloky doplněné promítáním a obsahují: techniku pádlování, jízda v klidné a proudící vodě, bezpečné chování v lodi a při nejrůznějších krizových situacích, vzájemná pomoc a spolupráce.
  • V případě velmi nepříznivého počasí se přesuneme do sokolovny.
  • Aktivita probíhá v Brně, pravidelně každý týden ve skupinách podle pokročilosti.
  • Pro nejpokročilejší členy se podle aktuálních podmínek plánuje vícedenní trénování v umělém slalomovém kanále v ČR s náročnými stupni obtížnosti, nebo (podle pokročilosti) jednodenní, či vícedenní splutí vhodné řeky v přiměřeném stupni obtížnosti.

—————

Zpět