16.06.2017 17:43

Požadavek trenéra

Trenér oddílu Sportovní všestrannosti   pracuje bezúplatně a ve svém volném čase. Vyžaduje však kromě fyzických předpokladů chuť do všestranného sportování, a přiměřenou kázeň, tak jak je ostatně  zakotvena ve stanovách Sokola. 

Oddíl Sportovní všestrannosti je zájmově zaměřený oddíl a ne prodloužená školní družina či hlídání dětí.

Chlapci s nezájmem o program či hrubou nekázní, mohou být  z dalších tréningů vyloučeni. To však  nemusí znamenat nic vyloženě negativního. Pouze se projevilo, že způsob a zaměření činnosti tohoto oddílu, pro ně není vhodná volba.

—————

Zpět