NEZKUSÍŠ - NEVÍŠ

Jako nový zájemce se prosím zapište do formuláře v levém sloupečku.

Po vypsání formuláře v levém sloupci výše budete kontaktováni. 

 

Žákovský oddíl všestrannosti je chlapecký sportovní oddíl. Přednostně přijímáme členy ve věku 9 -10 let. Po konzultaci s trenérem je možné přijmout i mladšího člena.

Cvičení je rozděleno do tří oddělených skupin. Pravidelné sportování vždy ve středu. Nejmaldší skupina začíná ve 14,30 . Zde  jsou většinou mladší členové, kteří zhruba po dvou letech přecházejí mezi pokročilejší starší.. Program je ve své hlavní části téměř identický jako ve skupině druhé. Nastavené parametry jsou však nižší. Nutno však podotknout, že  mladší hoši mají v některých ohledech lepší výsledky chlapci než starší. 

Skupina starších dostává o něco věší zátěž na fyzickou kondici i sílu. Více času se věnuje i sebeobraně, posilování a přiměřeně náročněnjším prvkům. Nejstarší skupina má trénování ve čtvrtek.

Nové zájemce po dohodě pozveme i s rodiči do některé hodiny v sokolovně. Zde se mohou zúčastnit  a okusit naše cvičení. Pokud si navzájem vyhovujeme, tak zájemce obdrží přihlášku. Po jejím vypsání a odevzdání trenérovi spolu s fotografií je vystavena průkazka, do které se nalepují roční členské známky a tím se prodlužuje její platnost.

Roční poplatek za cvičení se skládá z části oddílové a části členské. 

Členský poplatek zahrnuje evidenci členství v Sokole a možnost využívání slev pro členy Sokola, na vyhlášených akcích této organizace.

Oddílový poplatek členů Sportovní všestrannost žáků není žádnou svojí částí odměna trenérovi. Jde na krytí zlomku nemalých provozních nákladů tělocvičny (elektřina, voda, plyn, úklid, vybavení, opravy, předepsané revize, atd.) Pro žáky byla výborem jednoty navíc schválena 50% sleva. Poplatek se hradí jedenkrát ročně a v uplynulém tréninkovém období se platilo 1000Kč na rok(celkem členský a oddílový poplatek).

Jak bývalo v Sokole dobrým zvykem, tak trenér prezentovaného oddílu Sportovní všestrannosti řadu let  pracuje bezúplatně a ve svém volném čase, ve prospěch nastupující generace. Trenér však vyžaduje kromě  fyzických předpokladů chuť do sportování a přiměřenou kázeň. 

 

Podrobnější informaci naleznete v sekcíh:

"OTÁZKY" , "O NÁS", "AKTIVITY" . nezapomeňte si prohlédnout "FOTOALBUM"

 

 Zájem o členství

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: