NEZKUSÍŠ - NEVÍŠ

 

Žákovský oddíl všestrannosti je chlapecký sportovní oddíl. Přednostně přijímáme členy ve věku 9 -10 let. Po konzultaci s trenérem je možné přijmout i mladšího člena

V první skupině od jsou většinou mladší chlapci, kteří zhruba po dvou letech přecházejí mezi pokročilejší starší.. Program je ve své hlavní části téměř identický jako ve skupině druhé. Nastavené parametry jsou však nižší. Nutno však podotknout, že  mladší hoši mají v některých ohledech lepší výsledky chlapci než starší. 

Skupina následující dostává o něco věší zátěž na fyzickou kondici i sílu. Více času se věnuje i sebeobraně, posilování a přiměřeně náročněnjším prvkům. 

Nové zájemce po dohodě pozveme i s rodiči do některé hodiny v sokolovně. Zde se mohou zúčastnit  a okusit naše cvičení. Pokud si navzájem vyhovujeme, tak zájemce obdrží přihlášku. Po jejím vypsání a odevzdání trenérovi spolu s fotografií je vystavena průkazka, do které se nalepují roční členské známky a tím se prodlužuje její platnost.

Roční poplatek za cvičení se skládá z části oddílové a části členské. 

Členský poplatek zahrnuje evidenci členství v Sokole a možnost využívání slev pro členy Sokola, na vyhlášených akcích této organizace.

Oddílový poplatek   příspěvek do odd.Sportovní všestrannost žáků není žádnou svojí částí odměna trenérovi. Jde na krytí zlomku nemalých provozních nákladů tělocvičny (elektřina, voda, plyn, úklid, vybavení, opravy, předepsané revize, atd.) Pro žáky byla výborem jednoty navíc schválena 50% sleva. Poplatek se hradí jedenkrát ročně a v uplynulém tréninkovém období se platilo 1000Kč na rok(celkem členský a oddílový poplatek).

Jask bývalo v Sokole dobrým zvykem, tak trenér prezentovanho oddílu Sportovní všestrannosti řadu let  pracuje bezúplatně a ve svém volném čase, ve prospěch nastupující generace. Vyžaduje však kromě  fyzických předpokladů chuť do sportování a přiměřenou kázeň. 

Jako nový zájemce se prosím zapište do formuláře v levém sloupečku.

Po vypsání formuláře v levém sloupci výše budete pozváni,  kdy a kam se můžete dítětem dostavit.

Podrobnější informaci naleznete v sekcíh:

"OTÁZKY" , "O NÁS", "AKTIVITY" . nezapomeňte si prohlédnout "FOTOALBUM"

 

 Zájem o členství

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: